REFORÇ ESCOLAR DE PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

TOT ESTUDI KNOWLEDGE oferereix classes de reforç escolar a Sant Quirze del Vallès durant tot l’any (època escolar i d’estiu) en grup reduïts.

Les classes de reforç escolar o repassos van adreçades a qualsevol persona (infant, adolescent) que tingui dificultats o inquietuds davant qualsevol matèria a l’hora de superar els exàmens.

El reforç escolar a Sant Quirze del Vallès és una eina fonamental per a millorar el rendiment acadèmic dels estudiants. Proporciona una sèrie de beneficis, com el desenvolupament d’habilitats d’aprenentatge i l’augment de la confiança i motivació. Per a un reforç efectiu, és important identificar les necessitats de l’estudiant, planificar una rutina d’estudi i utilitzar recursos didàctics. A més, es poden emprar estratègies com a tècniques d’estudi, tecnologia educativa i el suport de professionals escolars. Amb el temps, es poden millorar el rendiment escolar fomentant l’interès per l’aprenentatge, creant un ambient d’estudi adequat i promovent el benestar estudiantil. També és fonamental afrontar les dificultats identificant obstacles, mantenint una comunicació efectiva amb els docents i buscant alternatives i recursos addicionals.

reforc-escolar-a-sant-quirze-del-valles-tek

Objectius

 • Solucionar els dubtes que es tinguin envers la matèria, ajudar a l’alumne a entendre allò que no ha entès a l’escola o institut.
 • Ajudar l’alumne a resoldre aquells exercicis o problemes que se’ls demana com a deures.
 • Motivar l’alumne envers les matèries (especialment les que li són menys engrescadores).
 • Proporcionar tècniques d’estudi adients a cada matèria, orientar i donar les pautes necessàries per a que l’alumne sigui, progressivament, autònom a l’hora d’estudiar.
 • Crear hàbits de treball (especialment en els més petits).

Continguts

 • Els continguts seran els que específicament es treballin a les respectives escoles, instituts, …

Metodologia

 • Les classes s’estructuren al voltant dels dubtes que l’alumne planteja:
 • Els grups són reduïts.
 • Es fan les explicacions que siguin necessàries.
 • Es plantegen problemes o qüestions per tal que l’alumne pugui demostrar que ha entès allò que se li ha explicat.
 • Es demana que l’alumne practiqui amb més problemes o qüestions, per tal de consolidar l’aprenentatge.

Uneix-te als més de 3000 estudiants que han estudiat amb nosaltres

Forma part de l’Escola d’Anglès i Francès per a avançar en la teva carrera professional.