Reforç escolar Sant Quirze del Vallès

Reforç PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERAT

TOT ESTUDI KNOWLEDGE oferereix classes de repàs escolar durant tot l’any (època escolar i d’estiu) grup reduïts

Les classes de reforç escolar o repassos van adreçades a qualsevol persona (infant, adolescent ) que tingui dificultats o inquietuds davant qualsevol matèria a l’hora de superar els exàmens.

Objectius

 • Solucionar els dubtes que es tinguin envers la matèria, ajudar a l’alumne a entendre allò que no ha entès a l’escola o institut.
 • Ajudar l’alumne a resoldre aquells exercicis o problemes que se’ls demana com a deures.
 • Motivar l’alumne envers les matèries (especialment les que li són menys engrescadores).
 • Proporcionar tècniques d’estudi adients a cada matèria, orientar i donar les pautes necessàries per a que l’alumne sigui, progressivament, autònom a l’hora d’estudiar.
 • Crear hàbits de treball (especialment en els més petits).

Continguts

 • Els continguts seran els que específicament es treballin a les respectives escoles, instituts, …

Metodologia

 • Les classes s’estructuren al voltant dels dubtes que l’alumne planteja:
 • Els grups són reduïts.
 • Es fan les explicacions que siguin necessàries.
 • Es plantegen problemes o qüestions per tal que l’alumne pugui demostrar que ha entès allò que se li ha explicat.
 • Es demana que l’alumne practiqui amb més problemes o qüestions, per tal de consolidar l’aprenentatge.